Документ patientprivacy

Овај документ Вам обезбеђује patientprimary („ми“/„нас“) како бисте у потпуности разумели начин на који ће се Ваши лични подаци користити и складиштити.

У сврхе овог документа patientprivacy, „Ви“ и „Ваш“ се односи на

 1. пацијента којем је намењен овај документ и
 2. законског старатеља који у име пацијента попуњава Образац за прикупљање података (ОПП) или Образац информисаног пристанка (ОИП)
 3. неговатеља који прати пацијента

Начин на који прикупљамо податке и врсте података које прикупљамо

Начини на које прикупљамо податке о Вама:

 • Попуњавањем ОПП/ОИП-а или других образаца (као што су Образац за рефундацију / Образац захтева за повраћај трошкова и Смернице) или у комуникацији са нама телефоном или писаним путем
 • Када контактирате наш тим ради подршке
 • Када ступате у везу са нашим тимовима за путовања и финансије у вези са захтевима, нпр. за путовање, смештај или рефундацију
 • Када користите наше апликације или пружате повратне информације о нашим апликацијама
 • Од трећих страна, као што су спонзор, студијски центар, пружаоци услуга, нпр. локална такси-удружења / амбуланте, хотели или авио-компаније

Категорије података које можемо прикупљати:

Лични подаци могу обухватати:

 • име, адресу, пол, датум рођења, адресу е-поште, број телефона, идентификациону студијску ознаку пацијента, контакте у хитном случају, студију у којој учествујете, студијски центар који ћете посећивати, захтеве за посебну помоћ, захтеве у вези са исхраном, жеље у вези са путовањем, податке из пасоша и других идентификационих исправа у сврхе организације путовања, банковне податке / податке у вези са плаћањем који су потребни за захтеве за рефундацију, као и повратне информације које нам можете пружати у вези са студијом или нашим услугама.

Подаци о трансакцијама: подаци који се односе на Ваше коришћење мобилних апликација patientprimary и expensefirst („апликације“).

 • Апликација patientprimary обухвата: податке о посетама, захтеве за путовање и смештај, датум и време захтева и пружених услуга, информације везане за путовања (локација, датум, време итд.)
 • Апликација expensefirst обухвата: тип захтева за рефундацију које поднесете, копије рачуна, датум и време поднетих захтева, вредност пријављених трошкова, статус Ваших захтева

Такође можемо прикупљати личне податке о особама које су са Вама повезане, нпр. податке за контакт у хитном случају.

Нећемо прикупљати податке о Вашем здравственом стању осим уколико нам их сами не откријете.

Подаци које можемо прикупљати путем наших апликација:

Ако користите наше апликације, од Вас можемо прикупљати следеће податке:

Податке о Вашем уређају, као што су:

 • Оперативни систем и верзија
 • Јединствени идентификатори уређаја

Податке о Вашој активности у оквиру апликације, као што су:

 • Датум и време приступа
 • Откази рада апликације

Подаци које прикупљамо од трећих страна:

Податке можемо прикупљати од трећих страна, као што су спонзор, студијски центар, пружаоци услуга, а они могу да обухвате:

 • Податке које достави студијски центар у вези са Вашим учешћем у студији, као што су: датуми Ваших посета, евентуална отказивања, одлагања посета, начин рефундације, детаљи картице која Вам је дата
 • Податке које доставе пружаоци услуга које користимо да бисмо одговорили на Ваше захтеве за путовања, смештај и рефундацију трошкова
 • Податке које доставе друге стране, као што је спонзор (нпр. датуми посета)

Податке прикупљене из ових извора можемо комбиновати са другим подацима које поседујемо.

Начин на који користимо Ваше податке – сврхе прикупљања и обраде

Ваше податке можемо прикупљати и користити за следеће сврхе:

 • За пружање наших услуга (што је детаљније описано у наставку)
 • Безбедносне сврхе: Ваш идентитет можемо потврдити упоређивањем са нашом евиденцијом како бисмо спречили превару или злоупотребу идентитета
 • За извештавање Организације за клиничка истраживања („CRO“) и/или спонзора о услугама које су Вам пружене у њихово име
 • За извештавање CRO-а и/или спонзора у вези са пружањем наших услуга
 • За извештавање CRO-а и/или спонзора у ситуацијама када нам откријете извесне здравствене податке о себи
 • За обављање интерних операција неопходних за пружање наших услуга, укључујући тестирање и надзор
 • За усклађивање са нашим законским обавезама и за сврхе ревизије (екстерне и интерне)
 • Судски поступак: Податке можемо користити за истраживање и решавање захтева или спорова, као и за заштиту наших пословних интереса, стога Ваше податке можемо чувати и после завршетка студије у којој учествујете (што је детаљније описано у наставку).

Када пружамо наше услуге, Ваше личне податке можемо користити у следеће сврхе:

 • За организацију путовања и смештаја за Вас (било кроз Ваше коришћење апликације/а или ван мреже)
 • За обраду захтева за рефундацију и лакше вршење уплата на Ваш рачун (било кроз Ваше коришћење апликације/а или ван мреже)
 • За пружање подршке када нас контактирате, што укључује прослеђивање Ваших питања одговарајућој особи и истрагу и решавање било којих недоумица које можете имати
 • За повезивање са студијским центром када је то потребно у циљу пружања подршке за Ваша организована путовања/смештај и рефундације

Лица са којима делимо Ваше личне податке – примаоци

Личне податке које прикупимо можемо делити са:

 • Лицима унутар наше групе компанија

Податке можемо делити између наших канцеларија широм света, кад је то потребно. На пример, може бити потребно да особа која обрађује Ваш захтев за рефундацију саопшти неке Ваше податке другој особи у нашој компанији (нпр. банковне податке) да би рефундација потом била обрађена

 • Са нашим клијентима / студијским центрима

Ваше личне податке прикупљамо у име CRO-а/спонзора и можемо их делити са њима, на пример када тражимо одобрење у вези са Вашим захтевом за рефундацију. Будите уверени да ће поверљивост Вашег идентитета бити увек сачувана, јер у тој ситуацији користимо само студијску идентификациону ознаку пацијента, а не Ваше потпуне податке. Да бисте нам помогли у чувању поверљивости Ваших података, постарајте се да сва питања у вези са студијом и услугама које пружамо упутите компанији patientprimary.

Повезаћемо се са студијским центром у вези са Вашим учешћем у студији и стога ћемо делити податке о Вама, нпр. да бисмо потврдили када је путовање заказано, а захтеви за смештај испуњени. То ћемо учинити само ако имамо прописно овлашћење спонзора за повезивање са студијским центром

 • Са пословним партнерима и пружаоцима услуга

Податке можемо делити са трећим странама када је то потребно у смислу подршке услуга које Вам пружамо. На пример, ако Вам је потребна рефундација путних трошкова и/или трошкова смештаја и пратећих трошкова, Ваше личне податке ћемо поделити са пружаоцима услуга везаних за путовање, авио-компанију и хотел, а за рефундацију трошкова са пружаоцем картичних услуга. То ћемо учинити само ако постоји споразум са одговарајућом трећом страном како би се осигурала заштита Ваших података или ако можемо бити сигурни да ће Ваши подаци бити заштићени на одговарајући начин.

Из разлога предвиђених законом или у случају спора – нашим ревизорима, адвокатима, рачуновођама, консултантима и другим професионалним саветницима

 • у ситуацијама када је то у прихватљивој мери неопходно у сврхе добијања професионалног савета или решавања правног спора и ризика.
 • У ситуацијама када је такво откривање неопходно у складу са законским обавезама којима подлежемо.
 • У сврхе екстерне ревизије, нпр. ако смо предмет ревизије од стране клијента или регулаторног тела.

Преношење и складиштење Ваших података ван Европе/САД-а

Ваше личне податке можемо пренети ван Европе/САД-а:

 • Унутар наше групе компанија (видети претходни текст).
 • Одабраним пружаоцима услуга, нпр. путним агентима, авио-компанијама, локалном пружаоцу транспортних услуга или пружаоцу картичних услуга, којима може бити потребан приступ Вашим подацима да би пружили своје услуге (нпр. организовали путовање) које сте затражили. Напомињемо да ови пружаоци услуга такође могу складиштити Ваше податке ван Европе и посебно ван САД-а на локацијама на којима ниво заштите можда није једнако висок као што је то случај у Европи.
 • Са CRO/спонзором одговорним за управљање студијом у којој учествујете. То ће се вршити коришћењем Ваше студијске идентификационе ознаке како би се сачувала поверљивост Вашег идентитета.
 • Предузећемо све разумне кораке да осигурамо да се са Вашим подацима поступа на безбедан начин (и проверити која заштита може да се пружи, као што је Сертификат штита за приватност), те спречити неовлашћени приступ личним подацима и њихову злоупотребу.

Задржавање и брисање Ваших личних података

Колико дуго чувамо Ваше личне податке?

 • Ваше податке задржавамо у складу са нашим правилима задржавања, осим ако меродавно законодавство не налаже дужи/краћи период задржавања. Наша правила задржавања увек подлежу меродавном праву и заснивају се на следећим критеријумима
  • Трајању испитивања и нашој укључености у услуге које пружамо
  • Потреби наше компаније да заштити себе од правних захтева и да користи ову евиденцију као доказ кад је то потребно
  • Ако постоји нерешен проблем у вези са Вама
  • У складу са меродавним правом којима подлеже спонзор/CRO
  • У складу са упутствима која је CRO/спонзор посебно дао
 • Трајање ће, кад год је то могуће, бити наведено на ОПП/ОИП-у. Ако то није случај, слободно нас контактирајте за додатне информације.

Ваша права као лица на које се односе подаци

Према Закону о заштити података, Ви, као лице на које се односе подаци, поседујете извесна права, и то:

 • Право на приступ

Имате право да затражите потврду о Вашим личним подацима које смо обрадили и где је то случај, да Вам се пружи приступ личним подацима. Под условом да се тиме не утиче на права и слободе других лица, доставићемо Вам примерак Ваших личних података. Ова услуга, а посебно први примерак, обезбеђује се бесплатно, али задржавамо право да наплатимо прихватљив износ за покриће административних трошкова у случају да од Вас добијемо додатне захтеве.

 • Право на исправку/допуну Ваших података

Имате право да се Ваши лични подаци исправе и/или допуне (ако су подаци које о Вама имамо нетачни или их је потребно изменити, нпр. у случају измене банковних података)

 • Уклањање Ваших личних података

На Ваш захтев, и под условом да обрада Ваших личних података више није неопходна за услуге које Вам пружамо у име наших клијената, а уз поштовање меродавног права, можете затражити да се Ваши лични подаци избришу. Напомињемо да ћемо складиштити примерак Ваших личних података на нашим серверима како бисмо поступили у складу са меродавним правом, као и у циљу заштите наших легитимних интереса.

 • Ограничавање наше употребе Ваших личних података

Под извесним условима можете затражити да се наше коришћење Ваших личних података ограничи

Било које од ових права можете остварити контактирањем тима компаније patientprimary (подаци за контакт су наведени на ОПП/ОИП-у)