Skip to main content

patientprivacy dokumentum

A jelen dokumentumot a patientprimary („mi” / „minket”) bocsátotta rendelkezésre, hogy Ön teljesen tisztában legyen a személyes adatok felhasználási és kezelési módjával.

A jelen patientprivacy dokumentumban az „Ön” és az „Ön …-ja/-je” a következőkre vonatkozik:

 1. az a beteg, akire a jelen dokumentum vonatkozik
 2. az a törvényes gyám, aki adott esetben az Adatgyűjtési űrlapot (AGYŰ) vagy a Tájékoztatáson alapuló beleegyezési űrlapot (TBŰ) a beteg nevében kitölti
 3. a beteget kísérő gondozó

HOGYAN ÉS MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A következő módszerekkel gyűjtünk adatokat Önről:

 • Az AGYŰ/TBŰ vagy egyéb űrlapok (pl. Visszatérítési űrlap / Költségtérítési űrlap és irányelvek) kitöltésével, illetve telefonos vagy írásbeli kapcsolattartás útján
 • Ha csapatunkat támogatás céljából keresik meg
 • Az utazási és pénzügyi csapatunkkal való kapcsolattartás esetén, az Ön igényeivel kapcsolatban, pl. utazás, szállás és visszatérítések
 • Alkalmazásaink használata, illetve alkalmazásainkkal kapcsolatos visszajelzés esetén
 • Harmadik felektől, pl. megbízó, vizsgálóhely, szolgáltatók, pl. helyi taxik/mentők, szállodák vagy légitársaságok

Adatkategóriák, amelyeket gyűjthetünk:

A személyes adatok a következőket foglalhatják magukban:

 • Név, cím, nem, születési dátum, e-mail-cím, telefonszám, betegvizsgálati azonosító, sürgősségi telefonszámok, a vizsgálat, amelyben Ön részt vesz, a vizsgálóhely, ahol megjelenik, speciális segítségnyújtás, étrendi igények, preferált utazási mód, útlevéladatok és egyéb személyazonosító okmányok utazásszervezés céljából, a költségtérítési igényekhez szükséges banki adatok/fizetési információk, a vizsgálattal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban adott esetleges visszajelzés.

Tranzakciókkal kapcsolatos részletek: azok az információk, amelyeket a patientprimary és az expensefirst mobilalkalmazások („alkalmazások”) használatakor ad meg

 • A patientprimary alkalmazás használatakor ad meg, beleértve a következőket: vizittel kapcsolatos részletek, utazással és szállással kapcsolatos kérelmek, a kérelmek dátumai és időpontjai és a nyújtott szolgáltatás, utazással kapcsolatos információk (helyszín, dátum, időpont stb.)
 • Az expensefirst alkalmazás használatakor ad meg, beleértve a következőket: az elküldött visszatérítési igények típusa, a számlák másolata, az igénybeküldések dátumai és időpontjai, a visszaigényelt kiadások értéke, az igénylések állapota

Az Önnel kapcsolatban álló személyekről (pl. a vészhelyzeti kapcsolattartókról) is gyűjthetünk személyes adatokat.

Nem gyűjtünk Önről egészségügyi adatot, kivéve akkor, ha Ön önként rendelkezésünkre bocsát ilyen adatokat.

Olyan adatok, amelyeket alkalmazásaink segítségével gyűjthetünk Önről:

Ha Ön használja az alkalmazásunkat, a következő adatokat gyűjthetjük össze Önről:

A készülékével kapcsolatos információk, például:

 • Operációs rendszer és verzió
 • Egyedi készülékazonosítók

Az Ön alkalmazáson belüli tevékenységével kapcsolatos információk, például:

 • Hozzáférési dátumok és időpontok
 • Az alkalmazás összeomlása

Harmadik féltől gyűjtött adatok:

Gyűjthetünk adatokat harmadik felektől, ide tartoznak a következők: megbízó, vizsgálóhely, szolgáltatók. Ezen adatok a következőket foglalhatják magukban:

 • A vizsgálóhely által megadott, az Ön vizsgálati részvételével kapcsolatos információk, pl.: vizitdátumok, esetleges időpontlemondás(ok), vizitek elhalasztása, visszatérítés módja, az Önnel megosztott összes kártyaadat
 • A szolgáltatók által megadott információk, melyeket arra használunk fel, hogy segítsék az Ön utazásával, szállásával és költségtérítési igényeivel kapcsolatos ügyintézést
 • Egyéb felek által megadott információk, pl. a szponzor által közzétett adatok (pl. vizitdátumok)

Az említett forrásokból összegyűjtött adatokat összekapcsolhatjuk a birtokunkban lévő egyéb adatokkal.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT – AZ ADATGYŰJTÉS ÉS -FELDOLGOZÁS CÉLJA

A következő célokra gyűjthetjük össze és használhatjuk fel az Ön adatait:

 • Szolgáltatásnyújtás (ahogy azt az alábbiakban részletesen is kifejtjük)
 • Biztonsági okok: Jóváhagyhatjuk azonosító adatait a nyilvántartásunkhoz képest a csalás és az azonosító adatokkal való visszaélés megelőzése céljából
 • Jelentéstétel a klinikai kutatóintézetnek és/vagy a megbízónak a nevükben Önnek nyújtott szolgáltatásokról
 • Jelentéstétel a klinikai kutatóintézetnek és/vagy a megbízónak szolgáltatásnyújtásunkról
 • Jelentéstétel a klinikai kutatóintézetnek és/vagy a megbízónak arról, ha Ön egészségügyi természetű adatokat közölt magáról
 • Szolgáltatásnyújtásunkhoz szükséges belső műveletek végrehajtása, ideértve a tesztelést és nyomon követést
 • A jogi kötelezettségeinknek, illetőleg a (külső és belső) auditcéloknak való megfelelés
 • Jogi eljárások: Az adatokat követelések vagy jogviták vizsgálatára és kezelésére használhatjuk fel, továbbá védhetjük üzleti érdekeinket, ennélfogva az Ön részvételével lezajlott vizsgálat befejeződése után menthetjük az adatait (ahogy azt az alábbiakban részletesen is kifejtjük).

Szolgáltatásnyújtásunk során az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 • Utazás- és szállásszervezés az Ön számára (akár úgy, hogy Ön használja az alkalmazásunkat/alkalmazásainkat, akár offline)
 • Visszatérítési igények feldolgozása és a visszafizetés elősegítése az Ön számára (akár úgy, hogy Ön használja az alkalmazásunkat/alkalmazásainkat, akár offline)
 • Támogatásnyújtás Önnek, ha hozzánk fordul, ideértve az illetékes személyhez intézett kérdéseit, valamint az Ön esetleges aggályainak vizsgálatát és kezelését
 • A vizsgálóhellyel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy támogassuk az Ön utazással/szállással kapcsolatos ügyintézését és a visszatérítéseket

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT – CÍMZETTEK

Jogosultak vagyunk az általunk gyűjtött személyes adatok megosztására:

 • A vállalatcsoportunkon belül

Az adatokat adott esetben világszerte megoszthatjuk a különféle irodáinkon belül. Például az Ön költségtérítési igényét intéző személynek szüksége lehet arra, hogy az Ön bizonyos adatait vállalatunk egyéb személyeihez juttassa el (pl. banki adatok) a visszatérítés feldolgozása céljából

 • Ügyfeleinkkel/vizsgálóhelyeinkkel

Az Ön személyes adatait a klinikai kutatóintézet/megbízó nevében gyűjtjük, és ezeket az adatokat megoszthatjuk velük, például ha jóváhagyásra várunk az Ön költségtérítési igényével kapcsolatban. Ne aggódjon: azonosító adatait minden körülmények között továbbra is bizalmasan kezeljük, mivel csupán a betegvizsgálati azonosítóját használjuk ebben a helyzetben, nem a teljes adatait. Adatai bizalmas kezelésének megőrzése céljából felhívjuk figyelmét, hogy a rendszer a vizsgálattal és az általunk nyújtott szolgáltatással kapcsolatos minden kérdést a patientprimary adatbázishoz irányít.

Tartani fogjuk a kapcsolatot a vizsgálóhellyel az Ön vizsgálatban való részvétele okán, ezért Önnel kapcsolatos információkat is megosztunk, pl. az utazás elintézésének és a szállással kapcsolatos igények teljesülésének megerősítéséhez. Csak akkor tesszük ezt, ha a megbízó megfelelő meghatalmazást adott számunkra a vizsgálóhellyel való kapcsolatfelvételre

 • Üzleti partnerekkel és szolgáltatókkal

Az adatokat harmadik felekkel oszthatjuk meg, ha ez szükséges az Ön részére nyújtandó szolgáltatásokhoz. Ha például szeretné, hogy visszatérítsük Önnek az utazással és/vagy szállással kapcsolatos, illetve egyéb költségeit, személyes adatait megosztjuk az utazási szolgáltatóval, a légitársasággal, a hotelszolgáltatóval és/vagy költségtérítés esetén a fizetésikártya-szolgáltatóval. Ezt csak akkor tesszük meg, ha megállapodás született a megfelelő harmadik féllel, amely megállapodás biztosítja az Ön adatainak védelmét, illetve biztonsággal kijelenthetjük, hogy adatai megfelelő védelmet élveznek.

Jogi okból vagy jogvita esetén Auditorokkal, jogászokkal, könyvelőkkel, tanácsadókkal és egyéb szaktanácsadókkal

 • ha a szaktanács megszerzéséhez, illetve a jogviták és kockázatok kezeléséhez észszerűen szükséges.
 • ha az adatok nyilvánosságra hozása szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából.
 • Külső auditálási célokra, például ha egy ügyfél vagy szabályozó hatóság auditál minket.

ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA EURÓPÁN / AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL

Előfordulhat, hogy személyes adatait Európán / az Egyesült Államokon kívülre továbbítjuk:

 • Vállalati csoportunkon belül (lásd fent).
 • Kiválasztott szolgáltatóink révén, akiknek szükségük lehet az Ön adataihoz való hozzáférésre (pl. utazási irodák, légitársaságok, helyi közlekedési szolgáltató, fizetésikártya-szolgáltató) az Ön által esetlegesen igényelt szolgáltatás (pl. utazásszervezés) nyújtásához. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezek a szolgáltatók akkor is tárolhatják adatait Európán kívül, és különösen az Egyesült Államokban, ha a védelmi szint esetleg elmarad attól, amit Ön Európában elvárna.
 • Az Ön részvételével zajló vizsgálat irányításáért felelős klinikai kutatóintézettel/megbízóval. A művelet a betegvizsgálati azonosító használatával történik az azonosító adatok bizalmas kezelésének megőrzése céljából.
 • Minden észszerű lépést megteszünk, hogy biztosítsuk az Ön adatainak biztonságos kezelését (és ellenőrizzük, milyen védelem biztosítható, pl. adatvédelmi pajzs tanúsító védjegy), továbbá megelőzzük a személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatokkal való visszaélést.

SZEMÉLYES ADATAINAK MEGŐRZÉSE ÉS TÖRLÉSE

Meddig őrizzük meg személyes adatait?

 • Adatait az adatmegőrzési szabályainknak megfelelően őrizzük meg, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabály rövidebb/hosszabb megőrzési időtartamról rendelkezik. Adatmegőrzési szabályaink mindig az alkalmazandó jogszabályokon alapulnak, a következő kritériumok mentén
  • A vizsgálat időtartama és az általunk nyújtott szolgáltatásokban való részvétel
  • Vállalatunk igénye a jogi követelések elleni védelemre, és szükség esetén a nyilvántartások bizonyítékként való felhasználása
  • Ha tisztázatlan kérdés merül fel Önnel kapcsolatban
  • Azon alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, amelyek a megbízóra/klinikai kutatóintézetre vonatkozhatnak
  • A kifejezetten a klinikai kutatóintézet/megbízó által adott utasításoknak megfelelően
 • Az időtartamot, ahol lehetséges, megadjuk az AGYŰ/TBŰ dokumentumban. Ellenkező esetben bátran forduljon hozzánk további információért.

AZ ÖN JOGAI ÉRINTETTKÉNT

Érintettként számos jog illeti meg az adatvédelmi törvény értelmében, különösen:

 • Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kérnie az általunk feldolgozott személyes adatairól, és ilyen esetben hozzá kell férnie a személyes adatokhoz. Ha mások jogai és szabadságai nem sérülnek, továbbítjuk Önnek a személyes adatairól készült másolatot. Ez a szolgáltatás, és különösen az első másolat díjmentes, de fenntartjuk a jogot észszerű díj megállapítására, amely az Ön további követelései esetén fedezi az adminisztratív költségeket.

 • Adathelyesbítési/-kiegészítési jog

Jogában áll személyes adatait helyesbíttetni és/vagy kiegészíttetni (ha az Önről rendelkezésre álló adatok helytelenek vagy pl. a banki adatok megváltozása esetén módosításra szorulnak)

 • Személyes adatainak eltávolítása

Az Ön kérésére, és feltételezve, hogy személyes adatainak feldolgozása már nem szükséges az ügyfeleink nevében és az alkalmazandó jogszabályok keretében Önnek nyújtandó szolgáltatáshoz, kérheti személyes adatainak törlését. Vegye figyelembe, hogy személyes adatainak másolatát szervereinken tároljuk az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés és jogos érdekeink védelme céljából.

 • Személyes adatai használatának korlátozása

Bizonyos feltételek mellett kérelmezheti személyes adatai általunk való használatának korlátozását

Az említett jogok bármelyikét úgy gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép a patientprimary csapattal (a kapcsolattartási adatokat lásd: AGYŰ/TBŰ).

Need Help?
Hi! Please select an option